Legal

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Tal com estableix el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 l’informa que SOLIMAQ VIC S.L., amb domicili a la Carretera de Sant Hipòlit 36, 08500 Vic (Barcelona) i correu electrònic info@solimaqcomerial.com, és el responsable del tractament les teves dades de caràcter personal.

 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A SOLIMAQ VIC S.L. utilitzem i tractem les dades personals recollides amb diferents finalitats en funció del que vostè hagi autoritzat i consentit expressament. Aquestes finalitats poden ser:

• Comunicacions de notícies i articles d’interés a través del nostre sistema de subscripcions del newsletter. SOLIMAQ VIC S.L. obtenim les seves dades personals, un cop vostè ens ha proporcionat la direcció del seu compte de correu electrònic després concedir-nos el consentiment per al seu tractament. La finalitat del referit tractament és transmetre i comunicar-li la informació i les notícies d’actualitat relacionades amb SOLIMAQ VIC S.L. i només s’efectuarà quan vostè hagi consentit, expressament, el tractament.

• Per a respondre les consultes que vostè ens pugui fer a través del nostre formulari de contacte. Les seves dades només se’ns enviaran un cop vostè hagi donat el consentiment exprés per a que nosaltres les utilitzem per a donar-li resposta, clicant el botó d’acceptació corresponent.

• En ocasions puntuals també podem recollir dades per a realitzar concursos entre els usuaris o altres accions. En aquests casos, les dades s’utilitzaran única i exclusivament per a portar a terme les finalitats descrites en les bases legals, després obtenir la conformitat de l’usuari per a fer-ne l’esmentat ús i sempre sota el més escrupulós compliment de la llei de protecció de dades.

• Possible ús de cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència en la navegació i en futures visites com; controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, permetre a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, gestionar la publicitat en funció dels seus hàbits de navegació, millorar la web mitjançant estimacions sobre números i patrons d’ús així com análizar el comportament dels usuaris.

• Una part de la informació recollida per les cookies pot ser de caràcter personal i obtenim les seves dades personals a quan vostè hagi consentit expressament el seu ús en entrar en el nostre lloc web.

• El tractament de les seves dades personals recollides mitjançant cookies només es realitzarà després de l’acceptació del sistema de cookies a la casella / botó corresponent.

• Per altra banda, ens compromoteme al compliment dels nostres deures i obligacions de naturalesa legal respecte del manteniment de dades, així com per poder donar compliment a qualsevol requeriment d’informació cursat per una autoritat competent. Entre aquestes obligacions s’inclou el lliurament, en determinades circumstàncies, de dades de caràcter personal als esmentats òrgans. Aquest tractament de dades està basat en l’existència per a SOLIMAQ VIC S.L. d’una obligació legal de col·laboració amb aquests organismes.

 

Durant quan temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i quan sigui procedent durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de la aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per vostè.

Si les seves dades han estat recollides per a finalitats diferents que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents aplicarem el termini de conservació més llarg.

 

Mesures de seguretat:

SOLIMAQ VIC S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les. Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres socis de negoci dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció físiques, electròniques i procedimentals per garantir la protecció de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

SOLIMAQ VIC S.L. podrà, si es donés el cas, comunicar les dades personals recollides a empreses del grup així com d’altres col·laboradors autoritzats que, en qualitat d’encarregats, podran tractar-los per les finalitats expressament autoritzades i consentides per vostè. No obstant això, les seves dades personals no podran ser cedides a tercers sense la seva prèvia autorització, llevat obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè té dret a:

• Revocar el seu consentiment per al tractament de dades per a aquestes finalitat, en els casos en què el tractament de les seves dades estigui condicionat al consentiment.
• Sol·licitar més detalls i informació sobre l’ús que fem de les seves dades personals.
• Corregir inexactituds en la informació que mantenim.
• Esborrar informació per a l’ús quan ja no tinguem base jurídica.
• Oposar-se a qualsevol tractament de les seves dades que prengui com a base jurídica l’interès legítim a menys que els nostres motius per dur a terme aquest tractament compensin qualsevol possible perjudici cap als seus drets de protecció de dades.
• Restringir i limitar la manera en què utilitzem les seves dades mentre s’investiga una reclamació.
• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

Pot exercir qualsevol d’aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a SOLIMAQ VIC S.L., amb domicili a la Carretera de Sant Hipòlit 36, 08500 Vic (Barcelona), trucant al telèfon 93 886 44 99 o comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@solimaqcomercial.com

Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això, i li respondrem dins del termini que preveu la normativa espanyola.

Si no està satisfet amb la manera en que utilitzem la seva informació o amb la nostra resposta davant l’exercici de qualsevol d’aquests drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres òrgans competents.

Si té algun dubte sobre qualsevol informació exposada pot contactar en tot moment amb nosaltres per escrit a SOLIMAQ VIC S.L., amb domicili a la Carretera de Sant Hipòlit 36, 08500 Vic (Barcelona), trucant al telèfon 93 886 44 99 o comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@solimaqcomercial.com

 

Cookies:

El web utilitza una sèrie de cookies pròpies i de tercers que recapten informació durant la navegació de l’usuari de la web per tal de millorar la seva experiència durant la mateixa.

En l’apartat de “Política de cookies” indiquem les galetes utilitzades per la web que queden emmagatzemades en el terminal que utilitza l’usuari per a poder accedir i navegar per la mateixa. Per a més informació consulti la nostra Política de Cookies.

 

Tercers:

Les aplicacions que s’indiqui ser titularitat de tercers (ex. de validació d’usuari o amb altres finalitats) poden comportar la transmissió de dades de caràcter personal als titulars de les mateixes (ex. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, etc.). SOLIMAQ VIC S.L. no guarda cap informació de caràcter personal en relació a aquestes transmissions, únicament utilitza les funcionalitats de l’aplicació corresponent, i, per tant, no es fa responsable del tractament de dades que puguin realitzar aquests tercers, quedant l’usuari que opta per usar-les subjecte als termes i condicions que aquests tinguin acordats amb els titulars d’aquestes aplicacions.