OLIS DE MOTOR, GREIXOS I LUBRICANTS

OLIS DE MOTOR, GREIXOS I LUBRICANTS

Olis de motor, hidràulics, de transmissió, específics de primers equips.

Greixos i lubricants industrials, alimentaris, especials de teflon, per engràs automàtic.